top of page

Etxien

Etxien ez naute maite

en casa no me quieren

Baina begiratzen eman dabe egune

pero se han pasado el día mirando

 

Nonork ekarrikoztaz albiste denak

Alguien me traerá las noticias

 

Ispilu busti batetik ikusten zaitut

Te veo a través de un espejo mojado

Ispilu busti batetik ikusten zaitut

Te veo a través de un espejo mojado

Gezurra eman arren hemen ez dago ezer

Aunque parezca mentira aquí no hay nada

Gezurra eman arren hemen bizi direz

Aunque parezca mentira viven aquí

 

Etxetik botako naute

Me van a echar de casa

Nire esku zabala irakurtzen

Leyendo la palma de mi mano

Etxien topako dabez

Van a encontrar en casa

Nire arrazoi guztixek

Todas mis razones

 

Nonork azaldukoztaz arauak

Alguien me explicará las normas

 

Ispilu busti batetik ikusten zaitut

Te veo a través de un espejo mojado

Ispilu busti batetik ikusten zaitut

Te veo a través de un espejo mojado

Gezurra eman arren hemen ez dago ezer

Aunque parezca mentira aquí no hay nada

Gezurra eman arren hemen bizi direz

Aunque parezca mentira viven aquí

bottom of page